بیمه های طرف قرارداد

0

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد طرف قرارداد با بیمه های ذیل میباشد:
۱- بیمه تامین اجتماعی 
۲- بیمه خدمات درمانی 
۳- بیمه نیروهای مسلح
۴- بیمه شهرداری
۵- بیمه صدا و سیما
۶- بیمه دانا
۷- بیمه بانک ملی
۸-بیمه بانک سپه
۹-بیمه بانک تجارت
۱۰-بیمه بانک کشاورزی
۱۱-بیمه بانک مرکزی  
۱۲- بیمه  آسیا
۱۳- بیمه پارسیان
۱۴-بیمه البرز

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید