شناسایی آلزایمر با آزمایش خون

0

آلزایمر بیماری کشنده و غیر قابل درمان است. با آزمایشات جدید خون می توان بیماران را بیست سال قبل از بروز علائم از بالینی شناسایی کرد.
⚡مشخصه کلیدی آلزایمر به وجود آمدن پروتئینی به نام بتاآمیلویید در مغز است. این پروتئین سمی می تواند باعث دمانس و زوال عقل شود. با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی می توان بتاآمیلویید را در خون تشخیص داد.
⚡آزمایش خون سریعترین و ساده ترین و ارزانترین روش تشخیص است.
⚡هر چقدر بیماران زودتر تشخیص داده شوند احتمال پاسخ آن ها به درمان قطعی تر خواهد بود.

👩🏼‍⚕️دکتر فریبا شاه نظرى(پاتولوژیست)

Comments are closed.