بیمه های طرف قرارداد

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد طرف قرارداد با بیمه های ذیل میباشد:۱- بیمه تامین اجتماعی ۲- بیمه خدمات درمانی ۳- بیمه نیروهای مسلح۴- بیمه شهرداری ۵- بیمه صدا و سیما ۶- بیمه دانا ۷- بیمه بانک ملی ۸-بیمه بانک سپه ۹-بیمه بانک تجارت ۱۰-بیمه بانک کشاورزی۱۱-بیمه بانک مرکزی  ۱۲- بیمه  آسیا۱۳- بیمه پارسیان۱۴-بیمه البرز