بیمه های طرف قرارداد

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد طرف قرارداد با بیمه های ذیل میباشد:

۱- بیمه تامین اجتماعی ۲- بیمه خدمات درمانی ۳- بیمه نیروهای مسلح۴- بیمه شهرداری ۵- بیمه صدا و سیما 6- بیمه بانک ملی 7-بیمه بانک سپه 8-بیمه بانک تجارت 9-بیمه بانک کشاورزی 10-بیمه بانک مرکزی 11- بیمه پارسیان 12-بیمه سامان 13- بیمه کوثر