ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما به نشانی زیر مراجعه فرمایید

تهران : شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ،
خیابان شهید حافظی ، روبروی پارکینگ اریکه ایرانیان ، پلاک ۶
تلفن : ۲۲۰۷۷۴۲۸ – ۲۲۰۹۷۴۳۰ – ۲۲۳۷۷۶۲۰

فکس : ۲۲۰۸۲۱۸۰

تلفن مدیریت : ۲۲۰۸۹۶۰۳

تلفن سوپروایزر : ۰۹۳۹۰۷۳۲۱۸۵

Email : saadatabadlab@yahoo.com