هورمون

کلیه تست های تخصصی هورمونی آزمایشگاه سعادت آباد توسط دستگاه زیمنس آلمان و کیت های خارجی استاندارد و با دقت و صحت بالا و کنترل های داخلی و خارجی روزانه انجام می شود.