راهنمای ناشتایی

راهنمای ناشتایی برای انجام آزمایش ها  

از کشیدن سیگار قبل از آزمایش پرهیز کنید       

ناشتایی یعنی پرهیز، که بسته به آزمایش های مختلف نوع و مدت زمان آن متفاوت میباشد. ناشتایی برای بسیاری از آزمایش ها الزامی نیست ولی برای برخی دیگر بایستی رعایت شود تا نتیاج صحیحی حاصل و منجر به تشخیص درست پزشک معالج شود.

برای رعایت شرایط ناشتایی درست به موارد ذیل توجه کنید:

۱- زمانی ناشتایی بسته به نوع آزمایش از حدود ۴ الی ۱۲ ساعت متغییر است که در ادامه به طور کامل تر توضیح داده خواهد شد.برای دستیاببی به نتایج دقیقتر مدت ناشتایی درشب توصیه شده است که فعالیتهای بدن به حداقل میرسد و نمونه گیری در ابتدای صبح انجام شود.

۲- از نوشیدن آب میوه، چای و قهوه در طی مدت ناشتایی بپرهیزید اما نوشیدن آب به مقدار معمولی بلامانع است، مگر آنکه محدودیت درمصرف آب توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه تذکر داده شده باشد.

۳-استعمال دخانیات، جویدن آدامس و تمرین های بدنی و ورزش در زمان ناشتایی ممنوع میباشد زیرا ممکن است منجر به تحریک سیستم گوارش و در نتیجه تغییر در نتایج آزمایش ها شود.

۴- آزمایشگاه را از داروهایی که مصرف میکنید مطلع کنید و در مورد قطع کردن یا نکردن دارو برای انجام آزمایش با پزشک معالج خود مشورت کنید.

۵- برای جلوگیری از تاثیر گرسنگی زیاد نباید بیمار بیش از ۱۶ ساعت ناشتا باشد.

۶- بعد از نمونه گیری شما می توانید رژیم غذایی عادی و فعالیت روزانه خود را شروع نمایید.

برخی از آزمایش هایی با نیاز به حداقل ۴ ساعت ناشتایی :

اوره، اسید اوریک، آلدولاز و …

آزمایشاتی که احتیاج به حداقل ۸ الی ۱۰ ساعت ناشتا بودن نیاز دارد

فسفر، GGT، تست تحمل لاکتوز، لیپاز، C-Peptide  و انسولین، PTH،Anti-GBM Ab.

آزمایشاتی که احتیاج به ۱۰ الی ۱۲ ساعت ناشتا بودن نیاز دارد:

آهن، TIBC، گلوکاگون، کالسیتونین، هموسیتئین

آزمایشاتی که احتیاج به ۱۲ الی ۱۴ ساعت ناشتا بودن نیاز دارد:

کلسترول، تری گلیسرید، گاسترین، آپولیپوپروتئین ها