نمونه گیری در منزل

خدمتی دیگر از آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد

نمونه گیری در منزل برای مراجعین محترم به ویژه افراد ناتوان و سالمندان محترم و افرادی که جهت خونگیری وقت مناسب و تمایل 

به حضور در آزمایشگاه ندارند

مراحل اجرایی طرح:

۱)     ابتدا روز قبل از انجام آزمایش با مراجعه حضوری یکی از بستگان یا آشنایان نسبت به پذیرش، در خواست آزمایش و بررسی امکان نمونه گیری در منزل اقدام نمایید.

۲)    با توجه به عدم امکان انجام بعضی آزمایشات در منزل، امکان نمونه گیری در خودرو حامل بیمار جلوی درب آزمایشگاه مقدور می باشد.

۳)     پس از پرداخت هزینه مرتبط با آزمایش و ارائه آدرس و تلفن به متصدی پذیرش، ظروف مرتبط با نمونه مثل ظرف ادرار و مدفوع را در یافت نمایید و در روز آزمایش با پر کردن ظرف با نمونه مرتبط قبل آز آمدن فرد نمونه گیر، آن را آماده نمایید، در غیر این صورت نمونه را حداکثر نیم ساعت پس از نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید.

۴)     نمونه گیری در منزل شامل هزینه بوده و بعد مسافت در هزینه نمونه گیری لحاظ میشود.

۵)     در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره  ۲۲۰۷۷۴۲۸  تماس حاصل فرمایید.