نمونه گیری گروهی

آزمایشگاه سعات آباد در طی سالهای اخیر آزمایشات چکاپ ادواری شرکت های نظیر شرکت ملی نفت ایران ، شرکت نفت بهران . شرکت مهرام ، گروه شرکت های مپنا ، شرکت تولید محور خودرو  و مهد کودک ها در کارنامه درخشان خود دارد

لذا آزمایشگاه سعادت آباد با تکیه بر تجربه گذشته خود و بهره گیری از پرسنل مجرب آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مراکز مختلف جهت چکاپ ادواری و طب کار ( نمونه گیری در محل) می باشد.